Van Return on Learning naar Return on Investment.

Boeken

Geïnspireerd door ervaringen binnen en buiten Six Fingers heeft
Rob Adams verschillende boeken uitgebracht.

Vernieuwen is geen verbeteren. Verbeteringen zijn grijpbaar, planbaar en direct toepasbaar. Vernieuwingen zijn ontastbaar, onzeker en moeilijker direct te bevatten. Om te vernieuwen is het noodzakelijk te zoeken en te experimenteren. En dat is een groot contrast met beheersen en controleren.

Verbeteren en vernieuwen zijn twee verschillende takken van sport. Vernieuwing realiseren vereist een andere organisatie, waarin zoeken en ontwikkelen van toekomstig verdienvermogen centraal staat in plaats van executie van het bestaande model. En waarin het resultaat niet Return on Investment is, maar Return on Learning.

Dit boek geeft je de inzichten en middelen om vernieuwing te realiseren. En om vernieuwers en verbeteraars niet te laten vechten, maar juist samen aan de duurzame toekomst te laten werken.

Bestellen

Heb je ooit gehoord van Darwin, Gandhi, Kennedy of Jezus? Grote kans van wel. Heb je ooit gehoord van Chico Mendes, Kurt Zemisch, Harriet Tubman of Hypatia? Grote kans van niet. Terwijl ook zij de wereld veranderden.

Daarom hulde aan de onbekenden die de wereld veranderden. Aan degene die invloed heeft gehad, maar waar bijna niemand het van weet. En waarvan niemand het hoefde te weten. Robert Goddard legde de basis voor de moderne ruimtevaart, Annie Kopchovsky fietste in de 19e eeuw de wereld rond en werd een symbool voor emancipatie, Alfred Russel Wallace bedacht het evolutieprincipe en Tupou I voorkwam kolonisatie van Tonga.

Dit boek laat je kennismaken met veel onbekenden, die ieder op hun eigen manier hun droom na joegen en de wereld veranderden. Het onderzoekt wat hen kenmerkt en wat je daarvan kunt leren.

Bestellen

Met gemiddelde prestaties win je geen wedstrijd. Daarom is je onderscheiden zeer belangrijk. Te vaak kijken we hiervoor naar de directe omgeving en concurrenten. Hoe meer je hiernaar kijkt, hoe meer je erop gaat lijken. En dat is nu juist niet de bedoeling.

Als je onderscheidend wilt zijn, kun je niet anders dan vernieuwen. En gelukkig is innovatie eigenlijk best makkelijk, zolang je je gezond verstand gebruikt. En combineert. Branchmarking staat voor het slim toepassen van branchevreemde best practices binnen je eigen organisatie om zo onderscheidend te worden. En te blijven.

Want waarom steeds het wiel opnieuw uitvinden? De hele wereld is een grote boekenkast vol ideeën die wachten om opnieuw en elders gebruikt te worden. Je hoeft alleen de juiste ideeën er maar uit te pikken en toe te passen.

Dit boek leert je hoe je de dominante logica binnen je sector uitdaagt, hoe je gericht leert van andere sectoren en deze lessen toepast binnen je eigen organisatie.

Bestellen

Dit boek inspireert. 'Branchmarking' gaat over zich onderscheiden, over anders naar je wereld kijken én over hoe te leren van gerelateerde werelden.

Je kunnen onderscheiden is zeer belangrijk. Te vaak kijken we naar de directe omgeving en concurrenten. En hoe meer je hier naar kijkt, hoe meer je erop gaat lijken. Branchmarking betekent leren van gerelateerde werelden: van andere branches, wetenschappen en individuen. Branchmarking staat voor het slim toepassen van branchevreemde best practices binnen je eigen organisatie.

De basis van branchmarking ligt in de praktijk van alledag. Er staan veel voorbeelden in van bedrijven die zich weten te onderscheiden. Die branchevreemd durven te denken. Voorbeelden uit de hele wereld: van de VS tot Japan en van India tot Nederland.

Alle pagina's zijn snacks op zich, het is zeker niet nodig om dit boek van voor tot achter te lezen. Pik er vooral uit waar je zin in hebt. De rode draad is eenvoudig: de wereld is één grote boekenkast vol met ideeën die wachten om gebruikt te worden. Branchmarking doet niet anders.

Niet meer leverbaar

10 Barrières voor innovatie

Door Laurie Scholten

Samen met onze klanten geven wij de toekomst vorm. Dit vraagt om inzicht krijgen in de pijnen van gebruikers, kritisch kijken naar aannames, creatieve oplossingen conceptualiseren en iteratief ontwikkelen. Zo realiseren wij start ups, strategieën, producten en services. Wij delen onze inzichten graag met jou.

Florius Customer Experience

Door Nina Huijboom

“Wij zijn een Customer Experience (CX) afdeling gestart, hoe zorgen we dat we er echt helemaal klaar voor zijn?” Een vraag die wij de afgelopen tijd vaker horen langskomen. Steeds meer bedrijven staan hier voor open en willen meer doen met de gebruikerservaring van hun klanten.

Growth Hacking

Door Bart van Leeuwen

Natuurlijk doen wij aan growth hacking. Een term, die je waarschijnlijk al eerder hebt gehoord in combinatie met start ups, maar die ook heel goed werkt voor bestaande organisaties. Het helpt je op een iteratieve manier snel te groeien met minimale kosten.

Een bezoek aan: Koppert Cress

Door Bart van Leeuwen

Het is dinsdag 12 uur als ik de auto instap richting Monster. Vanmiddag bezoek ik hét Koppert Cress van Rob Baan. Iets wat me erg enthousiast maakt, Koppert Cress staat al geruime tijd in onze database en nu ga ik het met mijn eigen ogen bekijken. We zijn er op uitnodiging van de FME, bij wie we eerder deelgenomen hebben aan Innovation Tuesday, een bijeenkomst waar beginnende startups hulp krijgen om verder te komen met hun product....